N&N Gruppen AB

N&N Gruppen startades 2010 i syftet att hålla samman vår olika verksamhetsområden.

I dagsläget bedriver N&N Gruppen öppenvårdsverksamhet genom N&N Psykologi, ett HVB hem i Bergbo HVB, samt utveckling av journalsystem & POS programvara genom N&N System.